Образовни профили

grb

 

Електротехника:

 

   Електротехничар рачунара - IV степен

Електротехничар аутоматике - IV степен 

   Електротехничар енергетике - IV степен 

   Електроинсталатер - III степен 

   Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје - III степен 

 

Машинство и обрада метала:

 

Машински техничар за компјутерско конструисање - IV степен 

Машински техничар моторних возила - IV степен 

Оператер машинске обраде (дуално образовање) - III степен 

Бравар - Заваривач (дуално образовање) - III степен