СТШМБУ

DSC00198Средња техничка школа "Миленко Брзак Уча" у Руми основана је 1961. године одлуком Народног одбора општине Рума тако да већ 50 година кроз ову школу дефилује младост ка сазревању. У дворишту школе налази се спомен биста подигнута Миленку Брзаку Учи, првоборцу, родом из Вогња, села поред Руме. Бисту је израдио Јован Солдатовић, вајар из Новог Сада.

Дакле, школске 1961/1962. уписали смо прву генерацију Машинских техничара - 137 ученика. Школска зграда имала је само једно крило са пет учионица. Већ следеће године зграда је проширена, а неколико година касније подигнута је и фискултурна сала. Тиме су остварени битни просторни предуслови за успешно извођење наставе. Уз све боље опремљене кабинете, са добрим наставним кадром, школа је успешно радила. Техничари који су завршили нашу школу имали су врло солидна теоријска знања као и добру основу за практичан рад. Половина наших матураната је налазило лако посао а друга половина је успешно завршавала техничке факултете.

Формирањем Радне организације Технички школски центар од 31. марта 1968. године школа је радила у саставу Центра као ООУР Техничка школа "Миленко Брзак Уча".

1.октобра 1976. године конституисан је Центар за опште средње и стручно образовање у чијем саставу је била ООУР Техничка школа "Миленко Брзак Уча"

Услед промене у организовању РО Центар за опште средње и стручно образовање у Руми извршено је организовање и конституисање нове Радне организације Центар за позитивно усмерено образовање и васпитање средњег ступња у металској и електро струци "Миленко Брзак Уча".

После десетак година експериментисања у нашем школству поново смо "открили" средње школе од пре 1975. године.

Због промене назива и делатности 25.10.1984. године постали смо Средња техничка школа "Миленко Брзак Уча". Делатност школе: образовање и васпитање ученика и полазника пре рада, уз рад и из рада I, II, III, IV i V степен стручне спреме у металској и електро струци.

1. октобра 1990. године због усаглашавања са Законом о друштвеним делатностима и Законом о средњем васпитању и образовању добијамо данашњи назив: Средња техничка школа "Миленко Брзак Уча".


Школски простор значајно је проширен 1992. кад је урађен други спрат. Тако смо добили четири нове учионице опште намене и три нова кабинета.

Просторни услови су недовољни. Просторије користимо заједно са Средњом пољопривредно - прехрамбеном школом што отежава боље организовање наставе.

Практична настава се изводи у школским радионицама, предузећима и приватним радионицама. Школа поседује кабинете, фискултурну салу, школсkо двориште са уређеним спортским теренима. Око терена је велика зелена површина.

Школска библиотека располаже са основним књижним фондом и углавном задовољава потребе ученика.

Ђачки парламент ради од школске 2004/2005. године. На седницама парламента ученици заједно са педагошком службом идентификују проблеме и предлажу решења.

На адресу школе редовно стижу разни стручни часописи.

Ученици наше школе учествују на такмичењима из електротехнике и машинства и обраде метала, као и општеобразовних предмета. Код ученика негујемо осећај за хумане акције: добровољно давање крви, помоћ дистрофичарима и уопште помоћ другима у невољи.

У нашој школи ученици стичу солидно образовање што потврђује успешно студирање наших бивших ученика, како на природним,тако и на друштвеним наукама.

У школи је значајно развијена физичка култура, а ученици постижу одличне резултате у кошарци, рукомету, одбојци, атлетици и фудбалу, о чему сведоче многобројна признања.