Огласи

Мирјана Веселиновић Турчиновић

grb

 

Предаје:

 

План рада додатне, допунске и припремне наставе  2018.

 

 

Активности и такмичења:

 

24.5.2018. - Сајам технике 

14.4.2018. - Окружно такмичење књижевна олимпијада

10.3.2018. - Општинско такмичење књжевна олимпијада

9.3.2018. - Општинско такмичење рецитатора

 

 

 

Секције:

 

План рада рецитаторскe секциje