Огласи

Ружица Совиљ

grb

 

Предаје:


Техничко цртање са нацртном геометријом

Предузетништво

Експлоатација и одржавање моторних возила

Аутоматизација и роботика

Рачунари и програмирање

Технологија образовног профила - аутомеханичар (ТОП - аутомеханичар)

 

 

Више информација о наставнику

1.     Техничко цртање са нацртном геометријом

2.     Предузетништво

3.     Експлоатација и одржавање моторних возила

4.     Аутоматизација и роботика

5.     Рачунари и програмирање

Технологија образовног профила - аутомеханичар (ТОП - аутомеханичар)